Atlantis Productions

Neurokirurgiske speciallægeerklæringer

Speciallægeerklæring

pic04

Profil: Neurokirurgi med subspeciale indenfor rygsygdomme. Har stor erfaring med komplekse sager og fastsættelse af mén i henhold til méntabellen. Bl.a. med baggrund i tidligere ansættelse som neurologisk/neurokirurgisk lægekonsulent i ankestyrelsen gennem et par år. Har ligeledes et indgående kendskab til fastlæggelse af forudbestående og brosymptomatologi samt traumatologi.

Kontakt mig hvis du brug for en grundig speciallægeerklæring indenfor specialerne neuro- og rygkirurgi. Der er kort ventetid og der garanteres høj ekspertise indenfor områderne:

  • Følger efter diskusprolaps
  • Følger efter spinalstenose
  • Følger efter piskesmæld
  • Vurdering af méngrad og erhvervsevnetab

Mit CV på LinkedIn.